Opetushallitus julkaisi 11.1.2021 kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteiden laatiminen on osa hallituksen esittämän oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kansanopistojen tarjoamat opinnot ovat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Opetushallitus määrittelee opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Perusteiden luonnos valmisteltiin yhteistyössä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden ja oppilaitosten sekä niitä edustavien sidosryhmien kanssa.

Kansanopistokoulutukselle ei ole aiemmin ollut olemassa kansallisia opetussuunnitelman perusteita. Julkaistut perusteet koskevat kansanopistojen oppivelvollisuusikäisiä eli alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Opetushallitus tukee paikallista opetussuunnitelmatyötä ja perusteiden toimeenpanoa vuonna 2021 muun muassa koulutuksella, ohjauksella ja muulla tuella.

Perusteiden laatimisen aikataulu

  • perusteluonnoksen valmistelu työryhmässä kevään ja kesän 2020 aikana
  • avoin verkkokommentointi 7. - 25.9.2020
  • lausuntokierros 12.10.─ 6.11.2020
  • perusteet julkaistiin 11.1.2021
  • paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen kevään 2021 aikana
  • perusteet tulevat voimaan 1.8.2021 

Lisätietoja:

Opetusneuvos Heikki Tulkki, puh. 029 533 1971, heikki.tulkki [at] oph.fi

Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1072, sonja.hyvonen [at] oph.fi