Taiteen perusopetuksessa käsityön tarkoituksena (2017–) on antaa oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä syventää näihin kuuluvaa osaamista. Opinnot luovat edellytyksiä myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen ja innostavat oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon.

Käsityön taiteenalalla on kaksi oppimäärää: yleinen ja laaja oppimäärä. Käsityön yleisessä oppimäärässä oppilas saa kokemuksia käsityöstä ja muotoilusta sekä niihin linkittyvästä teknologiasta. Yleisen oppimäärän opinnot tukevat oppilaan kasvua ja itsetuntemusta sekä omaa ilmaisua ja ongelmanratkaisukykyä. Käsityön laajassa oppimäärässä oppilas vahvistaa käsityön, muotoilun ja teknologian osaamistaan. Sen tarkoituksena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon. Nämä luovat perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta.