20.1.2022

Vakavaa koronatautitilannetta varten on tärkeää kehittää ratkaisuja, jotka turvaavat kasvatuksen ja koulutuksen jatkumista, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä henkilöstön jaksamista.

Koronatartuntojen määrän lisääntyessä kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on syytä varautua esimerkiksi sijaisjärjestelyin siihen, että henkilöstön poissaoloja voi olla paljon ja tilanne pahentua. Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön poissaoloihin varautumisen lisäksi järjestäjien tulisi varautua myös ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriöihin.

Jotta toimintaa voidaan jatkaa myös vakavissa tautitilanteissa, kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän on ollut tärkeää ennakoida ja suunnitella etukäteen esimerkiksi toimipisteiden ja oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä ja tarvittaessa sopia yhteistyöstä muiden kasvatuksen ja opetuksen järjestäjien kanssa. Nyt keskeistä on tarkentaa suunnitelmia ja varautumista vakavassa epidemiatilanteessa.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä, etäopetukseen siirtymisestä ja etäopetuksen järjestämisestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen keskeytymisestä pakottavasta syystä päätetään paikallisesti ja alueellisesti. Tässä tukimateriaalissa tarjotaan taustaa päätöksenteon pohjaksi ja esimerkkejä paikallisille ratkaisuille.

Varautumista erityisjärjestelyihin vakavissa tautitilanteissa vaativat esimerkiksi

 • johdon poissaolot ja sijaisjärjestelyt, esimerkiksi riittävät sijaisketjut
 • henkilöstön erityistehtävien ja vastuiden hoitaminen
 • henkilöstön poissaolot
 • henkilöstön siirto tarvittaessa toisiin tehtäviin kasvatuksen ja opetuksen turvaamiseksi
 • sijaisresurssin laajentaminen, esimerkiksi hyödyntämällä kasvatuksen ja koulutuksen alojen opiskelijoita tai kasvatuksen ja koulutuksen alalla toimineita
 • ateriapalvelun häiriötilanteet
 • koulukuljetuksen ja julkisen liikenteen ongelmat
 • siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluiden heikentyminen
 • etäopetuksen järjestämisen käytännöt
 • kasvatuksen ja koulutuksen keskeytyminen, jos toimintaa ei enää pystytä järjestämään.

Keskeistä vakavassakin tautitilanteessa on

 • mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki lapsille ja nuorille
 • henkilöstön, myös johdon hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
 • vuorovaikutuksen ja viestinnän yhteisöllisyyttä luova, kannustava ja rohkaiseva sävy sekä tulevaisuususkon vahvistaminen
 • avoin, oikea-aikainen ja mahdollisimman ennakoiva tiedottaminen järjestelyistä huoltajille, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille
 • kasvatuksen, oppimisen ja koulutuksen sekä opiskeluhuollon palvelujen ja oppimisen tuen turvaaminen.