Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia ottamalla huomioon  oppivelvollisuuden laajentuminen sekä työskentely eri ikäisten oppijoiden kanssa. Tutkintorakennetta on myös joustavoitettu ja lisätty valinnaisuutta. Lisäksi termistöä on ajantasaistettu. 

1.1.2023 käyttöön otettuun kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon on laadittu kaksi uutta tutkinnon osaa:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalla on mahdollista valita Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki.  Sen voi suorittaa vaihtoehtoisesti Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osan kanssa. 
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen syventää osaamista yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. 

 Tutustu uudistettuun kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteisiin

Seuraavat tapaamiset kasvatus- ja ohjausalan AT:n ja EAT:n TEAMS-tiimissä 

EAT TEAMS-tapaaminen 22.1.2024 klo 13-15
AT TEAMS-tapaaminen 12.2.2024 klo 13-15