Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa uskonnon moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy katolisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.
Ympyrässä