Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko on lukion kieltenopetuksessa käytössä oleva sovellus Eurooppalaisesta viitekehyksestä (EVK/CEFR). Sama asteikko on käytössä perusopetuksen kieltenopetuksessa.
Kuvituskuva, nuoret nostavat toisilleen hattua

Lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetussuunnitelmien perusteissa hyödynnetään kielitaidon arviointiin kehitettyä taitotasoasteikkoa. Asteikko toimii opettajan tukena opiskelijan kielitaitoa arvioidessa. Opiskelijat hyödyntävät asteikkoa arvioidessaan omaa kielitaitoaan ja edistymistään kieliopinnoissa. Asteikko on sovellus Eurooppalaisesta viitekehyksestä (EVK). EVK on pohjana myös muun muassa Suomessa kehitettyyn yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikkoon.