LUONNOS: Sivut ovat vielä prosessissa ja valmistuvat syksyn 2021 aikana.

Päättöarvioinnin tueksi on lisäksi laadittu oppiainekohtaista materiaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.
Oppilas kemian tunnilla koeputkien ja pipettien parissa työskentelemässä