Mikä on Suomen tilanne kestävän kehityksen suhteen? Miten Agenda 2030 -toimeenpanomme edistyy? Sivulla kerrotut tiedot pohjautuvat suureksi osaksi Suomen vuonna 2020 laatimaan kestävän kehityksen maaraporttiin. Globaalien tavoitteiden ja indikaattorien lisäksi tietoja on saatu kotimaisista kestävän kehityksen indikaattoreista.

Kestävän kehityksen tila

Kirjoittaja: projektisuunnittelija Riina Pursiainen, valtioneuvoston kanslia