Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmä on tarkoitettu julkishallinnon henkilöstön toisen kotimaisen kielen hallinnan osoittamiseen. Järjestelmän todistuksilla voi osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää suomen ja ruotsin kielen taitoa.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Valtionhallinnon kielitutkinnot ja koronavirus

Päivitetty 14.12.2021

Tutkintojen järjestämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n laatimia yleisiä turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä tartunnan ehkäisyohjeita.

Koronan torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka monta tutkinnon suorittajaa tiettyyn tutkintoon voidaan kerralla ottaa.

Jos asut ulkomailla ja olet tulossa suorittamaan tutkintoa, selvitäthän etukäteen vallitsevat THL:n ja muiden viranomaisten antamat karanteeni- ja testaussuositukset.
Lisätietoja saat THL:n verkkosivuilta kohdasta Matkustaminen ja koronaviruspandemia.

Lisätietoja saat THL:n sivuilta.

 Valtionhallinnon kielitutkinnoilla voit osoittaa sellaista suomen ja ruotsin kielen taitoa, jota vaaditaan julkishallinnon tehtävissä. Tutkintojen tehtävät liittyvät erilaisiin julkishallinnon työ- ja kielenkäyttötilanteisiin, kuten asiakaspalveluun, työhön liittyvien asiakirjojen käsittelyyn, julkishallinnolliseen valmistelutyöhön, neuvotteluihin sekä erilaisiin julkisiin kielenkäyttötilanteisiin, esimerkiksi esiintymiseen tiedotusvälineissä. Tutkinnoissa arvioidaan kykyäsi viestiä suullisesti ja/tai kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sekä ymmärtää kyseisiä kieliä.

Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Jokaisella on oikeus käyttää viranomaisen kanssa asioidessaan suomea tai ruotsia. Vuoden 2004 kielilaissa (423/2004) säädetään, miten näiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä. Laki säätää vähimmäistason, jolla kielellistä palvelua on julkisessa hallinnossa annettava.

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) (Finlex)

Asetus kielitaidon osoittamisesta (481/2003 § 13) (Finlex)

Kielilaki (423/2003) (Finlex)