Kieliaineiden pakollisissa opinnoissa painotetaan opiskelijan kielten opiskelutaitojen ja opiskelu- ja vuorovaikutusstrategioiden kehittämistä hänen omista lähtökohdistaan. Opiskelija tulee tietoiseksi kielellisistä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja vahvistaa pohjaa jatkuvalle kielten opiskelulle. Tätä tarkoitusta varten opiskelija laatii kieliprofiilin, jota työstetään lukio-opintojen aikana. Seuraa kieliprofiilin kehittymisvaiheita aikana tällä sivulla.
Tietokone ja kirjoja