Kieliaineiden pakollisissa opinnoissa painotetaan opiskelijan kielten opiskelutaitojen ja opiskelu- ja vuorovaikutusstrategioiden kehittämistä hänen omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on, että opiskelija tulee tietoiseksi kielellisistä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan sekä vahvistaa pohjaa lukion jälkeiselle, jatkuvalle kielten opiskelulle. Tätä tarkoitusta varten opiskelija laatii kieliprofiilin, jota työstetään lukio-opintojen aikana.
Tietokone ja kirjoja

Sivuja on päivitetty 31.1.2023.