Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä voidaan parhaiten osoittaa suorittamalla yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto vähintään tasolla kolme (keskitaso). Kansalaishakemuksista vastaa Maahanmuuttovirasto.

Maahanmuuttoviraston linjauksen mukaan "tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito" yleisissä kielitutkinnoissa tarkoittaa käytännössä kahden osakokeen suorittamista vähintään taitotasolla kolme. Jotta vaatimus suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta täyttyy tyydyttävästi, hyväksytään ainoastaan seuraavat osakokeiden yhdistelmät:

  • puhuminen ja kirjoittaminen
    TAI
  • puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen
    TAI
  • tekstin ymmärtäminen ja puhuminen.

Huomioithan, että tutkintotodistuksen saat vain silloin, kun olet osallistunut koko tutkintoon eli kaikkiin osakokeisiin. Tutkinto suoritetaan kokonaan saman päivän aikana. Voit kuitenkin osoittaa hyväksyttävät osakoeyhdistelmät yhdistämällä useamman tutkintotodistuksen (1.1.2012 jälkeen annetut tutkintotodistukset).

Kansalaisuuden saamiseksi sinun tulee suorittaa yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen keskitason tutkinto (tasot 3–4). Katso ilmoittautumisohjeet osiosta Ilmoittautuminen ja tutkintomaksut.