Suomen kansalaisuuden hakemiseen tarvitset todistuksen suomen tai ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Voit osoittaa riittävän kielitaidon, kun suoritat yleisen kielitutkinnon (YKI) vähintään taitotasolla 3 (keskitaso).

Kansalaisuushakemuksista vastaa Maahanmuuttovirasto. Sen mukaan voit osoittaa riittävän kielitaidon, kun suoritat YKI-testin kaksi osakoetta vähintään taitotasolla 3 (keskitaso). Huomioi kuitenkin, että vain seuraavat osakokeiden yhdistelmät hyväksytään:

1) puhuminen ja kirjoittaminen

tai

2) puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen

tai

3) tekstin ymmärtäminen ja puhuminen

Huomaathan, että sinun täytyy osallistua kaikkiin osakokeisiin (puhuminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja tekstin ymmärtäminen) eli suorittaa koko tutkinto, jotta saat tutkintotodistuksen. Tutkinto pitää myös suorittaa kokonaan saman päivän aikana.

Voit kuitenkin yhdistää useita tutkintotodistuksia ja osoittaa, että olet suorittanut hyväksyttävän osakoeyhdistelmän 1, 2 TAI 3 (1.1.2012 jälkeen annetut tutkintotodistukset).