Kielitietoisessa toimintakulttuurissa ymmärretään kielen merkitys oppimisessa, tiedostetaan opiskelijoiden kielellinen moninaisuus ja edistetään eri kielien käyttämistä. Kielitietoisessa opetuksessa toteutetaan kielitietoisia opetuksen- ja ohjauksen työtapoja. Kieli ei ole ainoastaan viestinnän väline, vaan myös kulttuurin ilmentymä.

Ammatillisessa koulutuksessa opitaan työelämässä tarvittavaa kieltä, mikä on edellytyksenä työelämässä menestymiselle. Vuorovaikutus työpaikalla edellyttää, että opiskelija ymmärtää ammattisanastoa sekä kielen käytön tapoja. Kielellinen ymmärrys tukee myös opiskelijan kiinnittymistä työyhteisöön, työelämään ja laajemmin yhteiskuntaan.
Liitutaululle puhekuplan sisään kirjoitettuja tervehdyksiä eri kielillä