Käsityössä kielitietoisuus tarkoittaa taitoa lukea, ymmärtää ja tulkita kuvia, symboleja ja ohjeita sekä tuottaa itse erilaisia dokumentoinnin tekstejä. Teksteissä on sekä aineen erityistä sanastoa että aineelle ominaista tapaa tarkastella ja tuottaa tietoa.

Kuvassa oppilaan käsin piirtämä tuotesuunnitelma vaatteesta.
T2: Ideoinnin ja suunnittelun vaiheessa oppilas ohjataan ilmaisemaan omia toiveitaan ja tavoitteitaan. Mitä tarkemmin oppilas kuvailee tavoitteitaan, sen paremmin opettaja pystyy ohjaamaan oppilaan käsityön prosessia.

Kielitietoisuus ilmenee käsityön eri tavoitteissa sisäänrakennettuna. Tavoitteessa kaksi, neljä ja kuusi (T2, T4 ja T6) oppilaan tulee ilmaista käsityön termein omaan tuotteeseen tai teokseen liittyviä materiaaleja, työtapoja, tekniikoita ja työskentelyssä käytettäviä työvälineitä sekä kuvailla aiottua työprosessia, työjärjestystä ja lopputulosta. 

Kuvituskuva. Oppilaat suunnittelevat käsityön tunnilla 3D ohjelmalla omaa työtään.
T4: Työskennellessään oppilas osoittaa omaa osaamistaan käyttäen oikeaa terminologiaa ja symboleja.

Opettajan tulee huomioida opetuksessaan, että oppilaan kaikessa käsityöhön liittyvässä toiminnassa käytetään käsityön kieltä. Käsityön kieltä ei voi osata ellei sitä ole opetettu ja harjoiteltu oppituntien aikana aktiivisesti. 

Kuvituskuva. Oppilas dokumentoi käsityöprosessia omalla älypuhelimellaan.
T6: Käsityön dokumentoinnissa ja yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa käytetyllä kielellä on osaamisen osoittamisen kannalta suuri merkitys.

Kun opettaja suorittaa käsityön kokonaisarvioinnin kaikille yhteisen käsityön päättövaiheessa, tulee käsityöhön liittyvät tekstitaidot ja kielitietoisuus arvioitua.

 

 

Anna palautetta sivun sisällöstä alla olevan "Oliko tämä sivu hyödyllinen" -osion kautta.

  • Pääset kirjaamaan omat huomiosi sivusta ? -peukun painamisen jälkeen.