Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja opintopolut vaihtelevat. Samoin vaihtelevat myös opiskelijoiden kielelliset valmiudet sekä toisen asteen opiskelukielessä että eri tiedonalojen kielissä. Opettajien kielitietoisuus ja kielitietoiset työtavat opetuksessa hyödyttävät jokaista opiskelijaa, suuntautuu hän sitten toisella asteella ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen tai useamman tutkinnon suorittamiseen.  

Kielitietoisuus läpäisee TUVA-opiskelun kaikki vaiheet – siksi opiskelijan valmiuksien tunteminen, kielellisen tuen antaminen opiskelukielessä sekä kielitietoisten työtapojen käyttäminen kaikessa opetuksessa ovat keskiössä TUVAssa.