Kasvatukseen ja koulutukseen ei saa tuoda tai pitää hallussa laissa kiellettyjä ja vaarallisia esineitä ja aineita.

Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen varhaiskasvatus- ja opiskeluympäristöön. Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus suojella lapsia, oppilaita ja opiskelijoita heihin kohdistuvalta väkivallalta. Oppilaan ja opiskelijan on käyttäydyttävä niin, että hän ei vaaranna muiden oppilaiden, opiskelijoiden, opiskeluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksiin ei saa tuoda eikä niissä saa pitää hallussa esineitä tai aineita, jotka ovat muussa lainsäädännössä kiellettyjä. Esine tai aine on kielletty, jos sillä voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jos se soveltuu erityisesti omaisuuden vahingoittamiseen. Vaarallisia esineitä, joita ei saa tuoda opetukseen tai koulutukseen, ovat esimerkiksi puukot, veitset ja muut teräaseet.


Päivitetty