Kielten varhentamisen kärkihankkeen tavoitteena on ollut lisätä, kehittää ja monipuolistaa kielten oppimista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi hankkeiden avulla kehitettiin koulujen kielitietoista toimintakulttuuria sekä vahvistettiin Suomen kielivarantoa kehittämällä oppilaslähtöisiä, oppimiseen innostavia ja motivoivia toimintamalleja, jotka tukevat oppilaiden sitoutumista kieltenopiskeluun. Paikalliset hankkeet päättyvät vuoden 2019 loppuun mennessä. Osalle hankkeista on myönnetty jatkoaikaa, ja ne päättyvät vuoden 2020 puolella.