Nuori tyttö joka katsoo alaspäin. Taka-alalla näkyy muita lapsia.

Esiopetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee huomioida kiusaamisen ehkäisyyn ja kurinpitoon liittyvät opetussuunnitelmien perusteiden sekä muiden määräyksien muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2022. Alla on tiivistetysti esitetty perusteiden ja muiden määräysten muutokset, jotka tulee huomioida paikallisissa suunnitelmissa. Muutokset ovat lisäyksiä ja täsmennyksiä paikallisiin perusteisiin, ja ne huomioidaan toiminnassa ensi lukuvuoden alusta alkaen.