Lapsen muuttaessa perheensä kanssa ulkomailla asumisen jälkeen takaisin Suomeen huoltajan on hyvä varautua paluuseen eri tavoin, jotta opiskelu suomalaisessa koulussa alkaa sujuvasti. Koulussa kartoitetaan eri tavoin lapsen muualla hankkima osaaminen. Koulussa on tarpeen tehdä suunnitelma, kuinka oppilas voi täydentää osaamista niissä oppiaineissa, joita ulkomailla asumisen aikana ei ole ollut mahdollista opiskella. Tulevassa asuinkunnassa saattaa olla myös mahdollisuus jatkaa opiskelua kaksikielistä opetusta tai täysin englanninkielistä opetusta tarjoavassa koulussa.

Kun perhe on aikeissa palata takaisin kotimaahan, on syytä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä tulevan asuinkunnan koulutoimeen tai sen koulun rehtoriin, johon lapsi on palaamassa. Saatta olla, että ei lapsi palaakaan siihen kouluun, jossa oli oppilaana ennen ulkomaille muuttoa. Jos oppilas on eronnut koulusta ennen ulkomaille muuttoa, huoltajan tulee anoa koulupaikkaa asuinkunnasta.

Asuinkunnassa saattaa olla kouluja, joissa on tarjolla kaksikielistä tai täysin englanninkielistä opetusta. Kunnan opetustoimesta saa tietoa, mitä kieliä kouluissa voi opiskella sekä ulkomailla saavutetun kielitaidon ylläpitoon tähtäävästä opetuksesta.

Paluuoppilas sijoittuu yleensä ikäänsä vastaavalle luokalle. Oppilaan ulkomailla hankkimien tietojen ja taitojen taso selvitetään koulussa oppilaan ja huoltajien kanssa käytävien keskustelujen sekä tarvittaessa kokeiden ja muiden näyttöjen avulla. Huoltajilla on hyvä olla mukana oppilaan ulkomailla saamat todistukset ja muu opiskelua koskeva aineisto. Ulkomaisten oppilaitosten todistusten arvosanoja ei voi suoraan vertailla suomalaisten todistusten arvosanojen kanssa, sillä ulkomaisten oppilaitosten opetuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus sekä arviointikäytänteet poikkeavat vastaavista suomalaisista.

Paluuoppilaalla saattaa toisissa oppiaineissa olla tiedoissa puutteita ja toisissa taas muita oppilaita enemmän tietoja. Myös ohjauksen ja tuen tarve opinnoissa vaihtelee. Paluuoppilaan tarvitsemat tukitoimenpiteet ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti, ja oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Huoltajien on hyvä keskustella opettajan kanssa lapsen opiskelusta ulkomailla, kielitaidosta ja mahdollisista sopeutumishaasteista.