Näiden materiaalien tarkoituksena on auttaa paikallisen kotitalouden opetussuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä, opetuksen suunnittelussa ja opetustyössä. Materiaalin lähteenä on käytetty useiden asiantuntijoiden artikkeleita, jotka laajentavat ja syventävät tavoitteita ja sisältöja. Materiaalit tarjoavat ohjeita arviointiin, tukea opetusmenetelmiin ja laaja-alaisen osaamisen painottamiseen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.


Asiantuntijat ja alkuperäisten artikkeleiden kirjoittajat: Tuula Ahola, Hille Janhonen-Abruquah, Liisa Haverinen, Marja Myllykangas, Taina Mäntylä, Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen, Katriina Sulonen, Marika Taivaloja, Sari Tapojärvi, Kaija Turkki ja Pirjo Äänismaa | Opetushallituksen asiantuntija Marjaana Manninen | Kaavioiden piirrokset: Elvi Turtiainen