Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin vaadittavasta osaamisesta. Nämä kuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia, joiden tarkoituksena on tukea opettajia päättöarvioinnin kriteerien käytössä.

Todistus ja ruusu kädessä

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta. Nämä kuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia päättöarvioinnin kriteerien käytössä. Tukimateriaalit kuvataan alla olevassa taulukossa, johon sisältyy myös opetussuunnitelman perusteiden normiosuudet oppiaineiden tavoitteista, sisältöalueista ja päättöarvioinnin kriteereistä arvosanalle 8. Tukimateriaali on erotettu taulukossa harmaalla taustavärillä.