Kotitalous on monipuolinen ja toiminnallinen arjen hallintaan opettava taito- ja taideaine. Kotitalousopetuksessa opiskellaan, opitaan ja arvioidaan käytännön toimintataitoja, tiedonhallintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kirjoittajat FT Marja Myllykangas ja KM Anneli Rantamäki
Veitsiä ja haarukoita puisissa laatikoissa.

Kotitalous on oppiaine, jossa opittava sisältö jakaantuu kolmeen keskeiseen sisältöalueeseen: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Sisältöalueet sisältävät runsaasti erilaisia tietoja, jotka ovat tärkeitä taitojen oppimisessa. Oppiaineen sisältöjen määrä on valtava ja siksi jokainen opetustaan suunnitteleva opettaja tarvitsee arvo-osaamisen ja näkökulman vaihtamisen taitoja valintojen tekemiseksi siitä, mitkä tavoitteeksi asetetut taidot, taitojen tiedot ja sisällölliset tiedot ovat niin tärkeitä, että niitä kannattaa oppia, opiskella, harjoitella, opettaa ja arvioida tässä ajassa. Kohdassa mitä arvioidaan, on kuvattu kotitalousopetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet ja kriteerit ohjaavat opettajan arvo-osaamista. 

Tässä materiaalissa käytetään kahta esimerkkiä kuvaamaan taitojen oppimista, osaamista ja arviointia:

  • perunasoseen valmistaminen, jossa tapahtuu käytännön toimintataitojen ja tiedonhallintataitojen oppimista ja osaamista 
  • toisten oppilaiden ja opettajan kohtaamista, jossa tapahtuu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimista ja osaamista