Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää heidän kielitaitonsa kehittymistä, pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään sekä lisätä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.

Opetushallitus hyväksyi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1.2.2012. Opetussuunnitelman perusteet ovat voimassa toistaiseksi. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen käynnistyi Opetushallituksessa syksyllä 2019. Uudet perustet on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 lopussa.

Opetushallitus on kuvannut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusia mahdollisia toteutusmalleja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Nämä koulutusmallit koskevat sekä työvoimakoulutuksena että omaehtoisena koulutuksena järjestettäviä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia, joissa noudatetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 1/011/2012). Toteutusmallit ovat vaihtoehtoisia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä 3 esitetyn toteutusmallin kanssa.