Opetushallitus suosittaa noudatettavaksi suosituksessa todettuja periaatteita ja käytäntöjä koulukuvauksia tilattaessa ja niiden järjestämisestä sovittaessa. Tavoitteena on lisätä kuvauksiin liittyvien menettelyiden avoimuutta, vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä sekä varmistaa, että huoltajat voivat ostaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koulukuvia.

Lainsäädäntö ei velvoita koulua kuvausten järjestämiseen, mutta kuvausten voidaan katsoa olevan sellaista koulun yhteistä toimintaa, johon voidaan käyttää myös koulun työaikaa. Kuvien myyminen ja ostaminen on kuvaamon ja huoltajien välinen oikeustoimi. Kuvien ostaminen on huoltajille vapaaehtoista.

Suosituksessa koululla tarkoitetaan myös oppilaitosta ja oppilailla myös opiskelijoita. Vanhempainyhdistyksellä tarkoitetaan oppilaiden huoltajien perustamaa tietyn koulun tai koulujen toimintaa tukevaa rekisteröityä yhdistystä tai muuta rekisteröityä yhteisöä. Kuvaamolla tarkoitetaan kuvaamisen toteuttavaa yritystä, yhteisöä tai henkilöä.