Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Opintokäyntejä, retkiä ja leirikouluja voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee kuitenkin olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Sivulta löydät lisätietoja koulun retkien ja leirikoulujen järjestämisestä.