Tämä aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä. Aineiston tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mitä ihmiselle äkillisissä kriisitilanteissa tapahtuu, millaista psykososiaalista tukea tarvitaan kriisien eri vaiheissa ja miten kukin voi toimia omassa tehtävässään ja yhteistyössä parhaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tässä osiossa käsitellään äkillisiin kriiseihin ja psykososiaaliseen tukeen liittyviä perusasioita:

  • miksi kriisitilanteisiin ja niiden hoitoon tulisi varautua koulussa
  • mihin pyritään - psykososiaalisen työn perusajatukset ja tavoitteet
  • milloin äkillinen kriisi koskettaa ja mitkä tekijät vaikuttavat tuen tarpeeseen
  • mitä terveessä ihmisessä tapahtuu äkillisissä kriiseissä, kriisireaktiot, puolustautumisen toimintalinjat ja trauma

Koulun olisi hyvä varautua kriiseihin, jotka aiheutuvat äkillisistä, odottamattomista ja epätavallisen voimakkaista tapahtumista. Varautuminen on tärkeää, koska kriisitilanteissa ihmisen toiminta muuttuu ja kriisin tapahduttua ei ehdi laatia uusia toimintamalleja. Sen sijaan suunniteltu toiminta toteutuu todennäköisimmin myös kiireessä ja kriisitilanteen tuottaman epäuskon vallitessa.

Esimerkkejä koulussa sattuvista äkillisen kriisin tilanteista voisivat olla

  • tulipalo
  • oppilaan/opettajan yllättävä menehtyminen
  • koulubussionnettomuus 
  • väkivalta.

Kaikilla on mahdollisuus tukea

Psykososiaalinen tuen periaatteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä kriisiammattilaisten että koulun aikuisten ja oppilaitten toimintaa. Käsillä oleva teksti on suunnattu avuksi osuviin ratkaisuihin ja toimintaan. Huippuosaamista ei tarvita.