Kuorma- ja linja-auton ammattimainen kuljettaminen edellyttää kuljettajalta ajo-oikeuden lisäksi ammattipätevyyttä. Vaatimuksia sovelletaan myös traktorin ja muun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaan, jos vaatimuksena on kuorma- tai linja-auton ajokortti. Ammattipätevyys osoitetaan erillisellä ammattipätevyyskortilla tai merkinnällä ajokortissa.

Perustason ammattipätevyyden voi suorittaa osana ammatillista tutkintoa. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on erillinen tutkinnon osa. Kuljettajien ammattipätevyydestä säädetään lainsäädännöllä.

Lainsäädäntö

  • Laki liikenteen palveluista 320/2017
  • Asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 434/2018
  • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017