Hyppää pääsisältöön

Kuvataide lukiossa


Lukion kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa tutkitaan todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen opiskelu on moniaistista oppimista, jonka pohjana ovat opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely. Kuvataidetta opiskellaan havainnoimalla, ilmaisemalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria.

Lukion kuvataiteen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelijat perehtyvät visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin merkityksiin. Oppiaineen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat ja ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. Näiden visuaalisen kulttuurin alueiden välille rakennetaan opinnoissa myös yhteyksiä. Opetus vahvistaa opiskelijan laaja-alaista yleissivistystä sekä paikallista ja globaalia toimijuutta. Opinnot ohjaavat tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn. Kuvataide kannustaa opiskelijoita aktiiviseen toimijuuteen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Opinnot luovat valmiuksia jatko-opinnoille ja kehittävät elinikäistä suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.