Hyppää pääsisältöön

Kuvataide lukiossa


Lukion kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa tutkitaan todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen opiskelu on moniaistista oppimista, jonka pohjana ovat opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely. Kuvataidetta opiskellaan havainnoimalla, ilmaisemalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria.

Lukion kuvataiteen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelijat perehtyvät visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin merkityksiin. Oppiaineen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat ja ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. Näiden visuaalisen kulttuurin alueiden välille rakennetaan opinnoissa myös yhteyksiä. Opetus vahvistaa opiskelijan laaja-alaista yleissivistystä sekä paikallista ja globaalia toimijuutta. Opinnot ohjaavat tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn. Kuvataide kannustaa opiskelijoita aktiiviseen toimijuuteen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Opinnot luovat valmiuksia jatko-opinnoille ja kehittävät elinikäistä suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Kuvataideopetuksen lähtökohtia

Kuvataideopetuksen lähtökohtia

Kuvataiteen opetuksessa tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Lue lisää kuvataideopetuksen lähtökohdista lukiossa.

Kuvataiteen LOPS-tukimateriaalit

Kuvataiteen LOPS-tukimateriaalit

Kuvataiteen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton tukimateriaaleista löydät muun muassa esimerkkitehtäviä laaja-alaisen osaamisen tueksi. Tutustu ja hyödynnä materiaaleja.

Kuvataiteen lukiokurssit

Kuvataiteen lukiokurssit

Lukion kuvataiteessa on kaksi pakollista ja kaksi syventävää valtakunnallista kurssia, joiden lisäksi tarjolla voi olla paikallisesti järjestettäviä syventäviä ja soveltavia kursseja. Tutustu tarkemmin kuvataiteen kursseihin ja oppiaineen tuntijakoon.

Arviointi

Arviointi

Kuvataiteen arviointi lukiossa on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista, ja se tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lue lisää kuvataiteen arvioinnista lukiossa.

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomilla opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Lue lisää kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisesta.

Materiaaleja opetukseen

Materiaaleja opetukseen

Tältä sivulta löydät erilaisia materiaaleja ja verkostoja lukion kuvataiteen opetuksen tueksi. Tutustu sivuille kerättyihin linkkeihin!

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi. Tutustu aineistoon!

Artikkeleita kuvataiteesta

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Kuvataiteen tunneilla tutkitaan ja opitaan ymmärtämään erilaisia kuvakulttuureja sekä opetellaan niihin liittyvää monilukutaitoa. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja sen osuutta kuvataiteen oppiaineessa.

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Kulttuurilla viitataan usein asuinpaikkaan, uskontoon, kieleen tai etnisyyteen. Kulttuuri-identiteetti muodostuu edellä mainittujen lisäksi myös sukupuolen, iän, kykyjen ja sosiaalisen aseman pohjalta. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalista kulttuuria erityisesti perinteiden kannalta.

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Opettajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista oppilaita heille merkityksellisten visuaalisen kulttuurin teosten, tuotteiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Mira Kallio-Tavin käsittelee artikkelissaan laajemmin visuaalista kulttuurikasvatusta.

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Ohjelmointi tarjoaa uusia tapoja tuottaa omia kuvia, mutta se voi toimia myös eettisen pohdinnan ja kriittisen ajattelun käynnistäjänä. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkija Tomi Dufva kirjoittaa ohjelmoinnista kuvataideopetuksen näkökulmasta.