Kuvataiteen tehtävä on ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteessa oppilaan oma kuvailmaisu on tavoitteellisen oppimisen ja kehittyvän osaamisen perusta. Opetuksen lähtökohdat määritellään opetussuunnitelman perusteissa. Lue sivulta lisää oppiaineen lähtökohdista, tavoitteista ja sisällöistä.

Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä