Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Kuvataiteen opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetus innostaa kriittisen ajattelun kehittymiseen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Tältä sivulta löydät lisätietoa lukion kuvataideopetuksen lähtökohdista, tavoitteista ja sisällöistä.

Kuvituskuva: tytöt tekemässä ryhmätyötä