Kuvataiteen arviointi lukiossa on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen ja jatkuva arviointi syventää opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja. Kuvataiteessa arviointiin kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia.

Käsiä pöydällä