Lukion kuvataiteessa on kaksi pakollista ja kaksi syventävää valtakunnallista kurssia, joiden lisäksi tarjolla voi olla paikallisesti järjestettäviä syventäviä ja soveltavia kursseja. Kuvataiteen pakollisilla kursseilla perehdytään opiskelijan omiin ja muiden kuvakulttuureihin sekä rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön. Valtakunnallisilla syventävillä kursseilla käsitellään visuaalista viestintää ja mediaympäristöjä sekä tutkitaan taiteen maailmoja. Kuvataiteessa voi myös suorittaa lukiodiplomin.

Nuorten lukiokoulutuksessa kuvataiteessa on kaksi pakollista (KU1, KU2) ja kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (KU3, KU4), joiden lisäksi tarjolla voi olla paikallisesti järjestettäviä syventäviä ja soveltavia kursseja. Valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti lukion taideaineita, musiikkia ja kuvataidetta, on opiskeltava nuorten lukiokoulutuksessa yksi tai kaksi kurssia oppiainetta kohden ja yhteensä vähintään kolme kurssia. Kuvataiteessa on mahdollista suorittaa myös lukiodiplomi, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Lukiodiplomien järjestäminen on lukioille vapaaehtoista.