Laadunhallinnan koordinaatiopisteen (EQAVET NRP) 2017-2019 projektin tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja sen kehittämistä kansallisesti ja yhteistyössä muiden EQAVET-verkoston jäsenmaiden kanssa. Projektin erityisenä kansallisena tavoitteena oli tukea laadunhallinnan kehittämistä reformin tavoitteiden sekä laadunhallinnan täydennetyn eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET+) suuntaisesti.

Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti (2017-2019) muodostuu yhdeksästä aktiviteetista. Projektin keskeiset tavoitteet olivat:

  • laatia koulutuksen järjestäjille suosituksia ja koota esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja menettelytavoista osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnan tueksi päivittäiseen työhön
  • päivittää ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteerit vastaamaan ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä ottaen samalla huomioon ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen täydennykset (EQAVET+)
  • päivittää eurooppalaisen vertaisarvioinnin kriteereitä sekä edistää toinen toisiltaan oppimista eurooppalaisen vertaisarvioinnin avulla 
  • varmistaa, että tietoa ja erilaista tukimateriaalia laadunhallinnan ja sen kehittämisen tueksi on saatavilla ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja muille sidosryhmille sekä edistää verkostoitumista
  • koota vertaisoppimisvierailuista hyviä käytäntöjä ja laatia ehdotukset siitä, miten nämä hyvät käytännöt voidaan ottaa käyttöön kansallisessa toimintaympäristössä
  • kehittää ja levittää jo käytössä olevia ammatillisen koulutuksen hyviä käytäntöjä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamisesta sekä antaa valmiuksia niiden laadunhallintaan
  • edistää toinen toisiltaan oppimista ja saada uusia näkökulmia suomalaisten koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan kehittämiseen.

Suomen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan koordinaatiopisteenä (National Reference Point – NRP) toimii Opetushallitus.

Action Grant 2017 - Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number - 2017 -0842/001-001 Project Nr 586540-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Euroopan komissio ei vastaa julkaisujen sisällöstä.