Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Niillä pyritään vahvistamaan opiskelijoiden valmiuksia elämänhallintaan ja vastuulliseen vaikuttamiseen. Valmiuksia kartutetaan opintojakso opintojaksolta, ja keskiössä on aina opiskelijan hyvinvointi ja oppiminen. Mutta miten laaja-alaista osaamista arvioidaan osana oppiaineiden opetusta? Tuoko laaja-alaisten valmiuksien vahvistaminen jotakin uutta osaamisen arviointiin?
Tennarit ja jalat rannalla

Paula Mattila ja Anjuli Korhonen, Opetushallitus