opiskelija

Lääkealan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikkiin perustutkinnon perusteisiin liittyvä yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteiden uudistuksessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset muotoiltiin uudelleen ja osaamisperusteisuutta vahvistettiin. Työelämän tarpeet ja alaa ohjaavat määräykset, ohjeet sekä suositukset huomioitiin tutkinnon uudistuksessa. 

Lääkealan perustutkinnon perusteissa luovuttiin erillisistä osaamisaloista, työelämästä ja koulutuksen järjestäjiltä saatujen palautteiden ja osaamistarpeiden perusteella. Tutkinnon sisäinen eriytyminen tapahtuu valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Uudistuneet Lääkealan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.

Tutustu perusteisiin ePerusteissa.