Lääkealan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikkiin perustutkinnon perusteisiin tuleva yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Uusien arviointikriteereiden käyttöönotto edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla selvitetään työelämän tarpeet sekä mahdolliset alaa ohjaavat määräykset, ohjeet ja suositukset, jotka vaikuttavat tutkinnon muodostumisen muutoksiin.

Lausuntoaika on 13.2. - 13.3.2023.

Lääkealan perustutkinnon perusteiden arvioitu voimaantuloaika on 1.8.2024.