Liikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusmuodoissa.
Kuvituskuva, lapset pyöräilemässä

Liikennekasvatuksen lähtökohtana ovat oppilaan ja opiskelijan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältö rakentuu opittujen asioiden ja kehittyvien taitojen mukaan.