Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikkiin perustutkinnon perusteisiin tuleva yhtenäinen kriteeristö osaamisen arviointiin. Uusien arviointikriteereiden käyttöönotto edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla tarkistetaan muutostarpeet työkokonaisuuksissa sekä tutkinnon muodostumisessa, jotta tutkinto vastaa mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeita.

Arvioitu voimaantuloaika: 1.1.2025.