Lukion opetussuunnitelman perusteet kannustavat kulttuurisen osaamisen syventämiseen taiteiden- ja tieteidenvälisyyttä hyödyntäen. Opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat oppiainerajat ylittävien opintojaksojen suunnittelun eri aineiden moduuleista. Oppiaineiden yhteiset opintojaksot kehittävät lukioiden toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja monimuotoisempaan suuntaan ja harjaannuttavat opiskelijan kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia monitieteisesti.
Ihmisiä tiiviissä rykelmässä pidellen toisiaan käsistä

Kirjoittaja: Aki Pulkkanen