Musiikin ja kuvataiteen esimerkkitehtävät on suunniteltu lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisiin lukio-opintoihin. Tehtäviä voi hyödyntää erityisen hyvin oppiainerajat ylittävässä opetuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. Musiikin ja kuvataiteen lisäksi tehtäviä voi soveltaa myös esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tai liikunnan opetuksessa. Tutustu avoimin mielin!
siveltimiä maalipurkissa

Tehtäväesimerkit on ryhmitelty sen mukaan, mitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueen käsittelyä ne erityisesti tukevat. Tehtäväkuvaukset on kirjoitettu opiskelijoille, joten niitä on mahdollista hyödyntää opetuksessa myös sellaisenaan.

Tehtävien pohjana on käytetty opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuon avointa Luovasti yhdessä -oppimateriaalia, jossa annetaan ideoita ja esimerkkejä lukion musiikin 4. moduulin tarkasteluun ja toteuttamiseen. Oppimateriaaliin pääsee tästä tai tämän sivun lopusta. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ovat hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali ja ympäristöosaaminen.

Musiikki ja kuvataide voivat helposti kumpikin laajentaa työskentelyvalikoimaansa toisensa keinovalikoiman avustuksella tai innostamana. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia monipuolistaa musiikin ja kuvataiteen pedagogiikkaa ja työtapoja - toiselle oppiaineelle ominaisten keinojen ja uusien ratkaisujen innostamana.