Opetushallituksen tavoitteena on innostava, osallistava ja lukio-opetusta eheyttävä LOPS2021-uudistamisprosessi. Esittelemme tässä ohjausryhmän.

Petri Lehikoinen, opetusneuvos, Opetushallitus (puheenjohtaja)
Gun Oker-Blom, johtaja, Opetushallitus (varapuheenjohtaja)

Olavi Arra, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Heikki Blom, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Susanna Fagerlund-Jalokinos, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lauri Halla, rehtori, Sivistystyönantajat ry
Marita Hokkanen, lukion rehtori, Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry
Aki Holopainen, puheenjohtaja, Yksityiskoulujen Liitto ry 
Kimmo Laitinen, rehtori, Suomen Rehtorit ry
Sabina Lindholm-Järvinen, lektor, Finlands Svenska Lärarförbund FFL rf.
Jukka O. Mattila, puheenjohtaja, Suomen Lähilukioyhdistys ry
Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat
Katri Ojasalo, vararehtori, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.
Roosa Pajunen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Aulis Pitkälä, sivistystoimen johtaja, kunniapuheenjohtaja, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry
Jouni Pursiainen, professori, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Mauri Ronimus, puheenjohtaja, Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry
Teuvo Sankila, kustannusjohtaja, Suomen Kustannusyhdistys ry
Jussi Sutinen, puheenjohtaja, Pro Lukio ry
Tiina Tähkä, pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta
Kyösti Värri, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Teijo Koljonen, opetusneuvos, Opetushallitus (sihteeri)
Maija-Liisa Ojala, ylitarkastaja, Opetushallitus (sihteeri)