Aikuinen lukee kirjaa kahden lapsen kanssa.

Millaisia ongelmia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa voi olla? Millaisia ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tyypilliset ilmenemismuodot kehityksen eri vaiheissa? Miten eri tavoin kielenkehityksen vaikeudet voivat hankaloittaa luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä? Tällä sivulla kuvataan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien monia eri ilmenemismuotoja sekä sitä, miten oppimista voidaan tukea.