Opetushallitus julkaisee vuosittain kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niihin lukiodiplomeihin, joiden suoritusohjeisiin sisältyvät erilliset tehtävät. Kuvataiteen, käsityön ja median lukiodiplomeissa annetaan lukuvuosittaiset tehtävät. Kotitalouden lukiodiplomi voi perustua suoritusohjeissa annettuun pysyvään lukiodiplomiteemaan tai lukiodiplomien yhteiseen tehtävään.

Opiskelija voi käyttää yhteistä tehtävää lähtökohtana tai inspiraationa suorittaessaan sellaista lukiodiplomia, jonka suoritusohjeisiin ei sisälly lukuvuosittaisesti annettavia tehtäviä. Myös yhteistä tehtävää hyödynnettäessä noudatetaan kyseisen lukiodiplomin opetussuunnitelman linjauksia ja erillisiä lukiodiplomin suoritusohjeita. 

Yhteistä tehtävää on mahdollista hyödyntää yhteistyöprojekteissa ja yksilötöissä. Yhteistyöprojektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita ja tällöin opiskelijat noudattavat suorittamansa lukiodiplomin ohjeita. Yhteistyöprojektissa voi olla mukana myös lukion ulkopuolisia tahoja.