Hyppää pääsisältöön

Äidinkieli ja kirjallisuus lukiossa


Äidinkieli ja kirjallisuus on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin moniluku-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Oppiaineen tehtävänä on muun muassa tarjota aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä auttaa opiskelijaa rakentamaan identiteettiään ja arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään.

Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille, ruotsi saamenkielisille, suomi viittomakielisille ja ruotsi viittomakielisille.

Opetuksen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Puhe- ja vuorovaikutustaidot äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Vuorovaikutusosaaminen on keskeisen osa opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskunnallista osallisuutta ja merkittävänä elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Sivulta löytyy tietoa puhe- ja vuorovaikutustaidoista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Puheviestintätaitojen päättökoe

Puheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille. Sivulta löytyy tietoa Puhvi-kokeesta ja siihen valmistautumisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelun päätteeksi lukiossa osallistutaan äidinkielen ylioppilaskokeeseen. Sivulta löytyy tietoa äidinkielen ylioppilaskokeesta ja siihen valmistautumisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi

Sivulle on kerätty äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opettamisen tueksi erilaisia materiaaleja, verkkosivuja ja verkostoja. Tutustu sivun esittelemiin oppaisiin, kilpailuihin, tapahtumiin ja muuhun tukeen!

Teema-aineistoja oppitunneille

Seitsemän veljestä

www.seitsemanveljesta.net

Opetushallituksen tukemalla Seitsemän veljestä -sivustolla voi tutustua Aleksis Kiven klassikkoteokseen ja teoksen kontekstiin.

Sammon salat

www03.edu.fi

Sammon salat on pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Varsinainen peli on ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista maksutta.