Hyppää pääsisältöön

Lukion oppiaineet


Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja sovelta­viin kursseihin.

Kaikkien lukion oppiaineiden opetukseen sisältyy myös oppiainerajat ylittäviä tiedon ja taidon alueita. Niitä sanotaan aihekokonaisuuksiksi, ja ne sisältyvät kuhunkin oppiaineeseen siihen luontuvalla tavalla. Aihekokonaisuuksissa on kysymys yhteiskunnallisesti merkittävistä kasvatus- ja koulutushaasteista. Voit tutustua lukion opetussuunnitelman perusteissa aihekokonaisuuksiin tarkemmin.

Tutustu sivun materiaaleihin oppiaineittain!