Hyppää pääsisältöön

Musiikki lukiossa


Lukion musiikin opetuksessa opiskelijat saavat tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, ryhmätoimintaan, musiikillisten taitojen kehittämiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Musiikillinen toiminta kehittää myös luovan ja kriittisen ajattelun taitoja.

Oppiaineena ja taiteenalana musiikki avaa näköalan ihmisenä olemiseen ja yhteiskuntaan. Musiikin opiskelu on kokonaisvaltainen musiikillinen oppimisprosessi, jossa on kyse kehollisten, motoristen, kognitiivisten ja ilmaisutaitojen kehittämisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Monipuolinen musiikillinen toiminta ohjaa ymmärtämään, että mielikuvitus ja kyky kuvitteluun ovat tärkeitä inhimillisiä ominaisuuksia. Musiikki ja muut taiteet auttavat opiskelijoita katsomaan asioita erilaisista näkökulmista ja ajattelemaan uusilla tavoilla. Lisäksi opiskelijat saavat musiikin opetuksessa valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen musiikillisia ja muita taiteellisia ilmaisukeinoja käyttäen. 

Opetuksen tueksi

Musiikin kuuntelukasvatus

Musiikin kuuntelukasvatus

Musiikin kuuntelukasvatus on muutaman vuosikymmenen aikana kokenut suuria muutoksia. Nykyisin kuunnellaan enemmän ja vaihtelevampaa musiikkia kuin koskaan ennen. Tämä artikkeli kokoaa musiikin kuuntelukasvatuksen keskeiset ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot.

EMUTE-musiikkiteknologia

EMUTE-musiikkiteknologia

EMUTE-musiikkiteknologiasivusto esittelee uusia tapoja kuunnella, esittää, säveltää ja tuottaa musiikkia teknologian avulla. Sivuston oppimateriaalit soveltuvat käytettäväksi musiikkioppilaitosten, peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa, opettajien täydennyskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä harrastajien ja ammattilaisten itsenäisessä opiskelussa. Sivusto on avoin ja maksuton.

Opus 1 - Sävellyksen aineistopankki

Opus 1 - Sävellyksen aineistopankki

www.opus1.fi

Kaikille säveltämisestä ja sävellyspedagogiikasta kiinnostuneille tarkoitettu Opus 1 –sävellyspedagogiikan aineistopankki tarjoaa monipuolisen valikoiman sävellystehtäviä eri ikäisille sekä inspiroivia näkökulmia säveltämisen alkuopetukseen.