Lukion opetussuunnitelmien perusteissa hyödynnetään tiedon- tai tieteenalalla käytössä olevia käsitteitä kuvaamaan opetuksen tehtävää tai tavoitteita. Tällä sivulla avataan keskeisiä käsitteitä. Käsitteistöä päivitetään tarpeen mukaan.
Monilukutaitoinen osaa yhdistellä visuaalisen kulttuurin tulkinnassa eri tieteen- ja taiteenalojen näkökulmia ja menetelmiä.