Aikuinen näyttää lapselle läppäriltä pylväsdiagrammeja.

Mitä ja miksi arvioidaan? Miten tuen vaikuttavuutta voidaan seurata? Mitä tukivastemallilla ja kohdennetulla tuella tarkoitetaan? Tällä sivulla kerrotaan arvioinnin merkityksestä, sen eri tasoista, lukemisen ja kirjoittamisen osataitojen arviointikeinoista sekä tutustutaan tukivastemalliin tuen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin välineenä. Lopuksi pohditaan tuen menetelmien ja keinojen perusteita.