Aikuinen näyttää lapselle kirjaa.

Lukivaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia erityisesti tarkan ja sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa ja hallinnassa. Tällä sivulla kuvataan, millaisia näiden vaikeuksien varhaiset riskitekijät ovat, miten ne ovat yhteydessä lukivalmiuksien ja -taitojen kehitykseen, sekä miten kehitystä voidaan parhaiten tukea sen eri vaiheissa.