Ihmishahmot kiipeävät portaita pitkin. Yksi hahmo lukee kirjaa korkealla tasolla.

Millaisia vaiheita luku- ja kirjoitustaitojen kehityksessä on, ja miten kielenkehitys on yhteydessä niihin? Millaisista eri näkökulmista taitojen kehitystä olisi hyvä tarkastella? 

Tällä sivulla kuvataan luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen vaiheita ja ulottuvuuksia sekä paneudutaan puhutun ja kirjoitetun kielen kehityksen välisiin yhteyksiin erityisesti oppijoiden yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta.